RödGrön Lednings budget 2024

Publicerat av RödGrön Ledning den

I dag presenterade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Västra Götalandsregionen budget för 2024. På plats i Regionens hus i Göteborg var Helén Eliasson (S) och Carina Örgård (V). Madeleine Jonsson (Mp) deltog via länk då hon är på besök i Västerbotten och arbetar med våra samarbeten med batterifabriksetableringar, näringsliv och innovation.

Här är en sammanfattning från dagens presskonferens.

Omvärldsanalys

Det är den tuffaste ekonomiska situationen i regionen sedan regionen bildades. Putins krig i Ukraina, inflationen och klimatkrisen är en oerhörd utmaning att möta som ny ledning eftersom alltsammans haft stor påverkan på den ekonomiska situationen. Samtidigt har vi en regering som är passiv och inte tar sin del av ansvaret i att ge regionerna tydliga besked och ekonomisk stöttning. SKR har larmat, andra regioner har larmat och vi har larmat. Det behövs långsiktighet och uppbackning från staten för att vi inte ska hamna i en välfärdskris. Vi tar givetvis vårt ansvar, men detta är ett lagarbete som kräver att alla tar sin del av ansvaret.

Utmaningar

Det finns många utmaningar att hantera i regionen parallellt med att det ekonomiska läget är tufft. På dagens pressträff berättade vi bland annat om hur vi långsiktigt ska jobba med:

•Kortare vårdköer

•Kompetensförsörjningen

•Sjukhusens underskott

•Klimatomställningen

•Krisberedskap

Underskotten

Underskotten är en av regionens stora utmaningar och anledningen till att vi fortsätter budgetera med ett underskott är för att skydda regionens verksamheter i så stor utsträckning som möjligt. Om vi inte hade budgeterat med underskott i årets budget hade det motsvarat ekonomin för Kungälvs sjukhus, Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus och Frölunda specialistsjukhus – tillsammans.

Underskotten i siffror:

•Budget 2023 -1,9 mdkr

•Budget 2024 -1,6 mdkr

•Utfall sjukhusen i år t.o.m april -1 mdkr

Pensionerna

De kommande två åren påverkas kraftigt av tillfälligt stigande pensionskostnader. 2022 låg pensionskostnaderna på 5 miljarder och till 2024 fördubblas dem, vilket bidrar till ett historiskt lågt resultat. Därför måste regeringen lämna besked om ökade statsbidrag vilket även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har krävt.

Budgeten 2024

Åtgärder i budget 2024

För att uppnå budget i balans kräver det att varje verksamhet i regionen tar ansvar. Vi har därför vidtagit flera åtgärder som presenteras i budget 2024. Det handlar om att öka intäkterna och minska utgifterna. Vi minskar administrationen, effektiviserar inköp och fortsätter med omställningen av hälso- och sjukvården. Under dagens presskonferens presenterade vi också att vi kommer se över en höjning av patientavgifterna med syfte att styra patientflödena, som en del av omställningen.

Miljö, innovation och klimat

Parallellt med de ekonomiska utmaningarna pågår klimatkrisen. Vi behöver snabba på takten i klimatomställningen för att nå Parisavtalet. Därför kommer vi skärpa styrningen med de utvecklingsmedel regionen har, så att de ger högsta klimatnytta. Regionen har pågående ambitiösa satsningar tillsammans med näringsliv och industri där vi ställer om för klimatet tillsammans. När Tidöpartierna sänker ambitionerna nationellt så fortsätter vi satsa regionalt för att säkra jobb och välfärd.

Budgeten i siffror

För att möta den verklighet vi står inför budgeterar vi med ett underskott. Detta för att skademinimera i så stor utsträckning bara möjligt. Allt tyder på att det kommer vara ett extremt utmanande år där reformutrymmet och regionens ekonomiska reserv behöver användas till att värna nuvarande ambitionsnivå inom hälso- och sjukvård, regional utveckling, kultur och kollektivtrafik.

Vi satsar:

+1400 mnkr mer än 2023 till hälso- och sjukvård

–Uppräkning 3,0%

–SKRs rekommendation 2,9%

+20 mnkr till regional utveckling

–Uppräkning 2,0%

+23 mnkr till kultur

–Uppräkning 2,0%

+270 mnkr till kollektivtrafik och infrastruktur

Satsningar på barn och unga, konkurrenskraftiga löner och förlossningsvården

I den tuffa tid vi lever måste vi värna barn och ungas psykiska hälsa och fortsätter därför satsa på riktade insatser för dem. Vi kommer i Beredning för psykisk hälsa fokusera på att främja detta. Vi fortsätter också med vår feministiska politik genom fortsatt fokus på att identifiera och ge behandling vid våld i nära relation samt ökad satsning inom förlossningsvården.

Kompetensförsörjningen är fortsatt en utmaning för regionen där lönefrågan är en viktig del i att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare. Därför fortsätter RödGrön Ledning satsa på konkurrenskraftiga löner i budgeten 2024.

Satsningarna i siffror:

  • 20 miljoner till psykisk hälsa
  • 235 miljoner till konkurrenskraftiga löner
  • 25 miljoner till förlossningsvården

Budgeten debatteras och beslutas på regionfullmäktige den 12-13 juni i Vänersborg.


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *